Opgestook tot poësie

Whisky

Opgestook tot poësie

.

Mout omgestook

tot whisky,

omgestook

tot bier,

graan omgestook

tot jenewer,

praat omgestook

tot poësie.

.

Wat nou hier gesê word

om die tafel,

wat gesê word

oor ’n glasie wyn,

wat gesê word

by die braaivleisvuur,

kan poësie word.

.

Maar hoe?

.

Voel die hitte van die vuur,

voel dit in jou vingers,

voel hoe dit brand in jou brein,

niks wat iets werd is

kom sonder pyn.

“Graan des levens wordt omgestookt tot jenever der poëzie” – Hendrik Marsman 1899 – 1940

“Dat de neiging het moderne leven direct af te beelden in literatuur in strijd is met Marsmans creativiteitsopvatting, blijkt uit zin bekende jeneverbeeldspraak: leven dient omgevormd te worden tot choonheid. In de jaren dertig zal Marsman het nieuw zakelijk proza afwijzen omdat de schrijver ervan zich meer als reporter dan als kunstenaar opstelt: de reporter mag afbeelden en nabootsen, de kunstenaar moet verbeelden en herscheppen; de schoonheid is zijn enige wet.” Hans Anten in ResearchGate

About kruger01

Poet, author, translator Grandfather of five. Bonsai grower.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s