Akademieprys vir vertaling

DWV Akademie 01

De Waal Venter 2020.05.20. Foto: Erla Venter

SA Akademiepryse 2020

Beste mnr Venter

 In opvolging van ons telefoniese gesprek vandag bevestig ek graag dat die SA Akademieprys vir Vertaalde Werk vir 2020 aan u toegeken is vir Vandag is boordensvol. Baie geluk met hierdie hoë onderskeiding!

Weens die onsekerhede wat daar tans bestaan oor die Covid-19-pandemie en dat geen groot byeenkomste waarskynlik in die afsienbare tyd gehou sal kan word nie, sal ‘n aankondiging oor die oorhandiging van die prys in ‘n later stadium deur die Akademieraad bekendgemaak word.

Vriendelike groete/Ke a leboga/Kind regards

Anne-Marie

Prof. Anne-Marie Beukes

Hoof- Uitvoerende Beampte

SA Akademie vir Wetenskap en Kuns

Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria

Privaat sak X11, Arcadia, 0007

Tel.: 086 133 3786

Faks: 012 001 8787

http://www.akademie.co.za/

 

unnamed-1

 

About kruger01

Poet, author, translator Grandfather of five. Bonsai grower.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s